Čo sa stane, keď sa v realite stretnú 2 "blbé" zákony a čo to znamená pre zákazníkov a firmy využívajúce taxi služby a limousine služby?

Naozaj o nás, Bratislavčanoch, rozhodujú Blaváci? Prečo v Bratislave stále neplatí parkovací zákon? Nerozumiem tomu.

Hopin, Liftago, Uber. Fenomén doby a života taxikára. Internet výrazne ovplyvnil prácu vodičov taxislužieb. Vytlačil klasickú vysielačku, ktorá dominovala v taxíkoch na celom svete viac ako 60 rokov.