Blbý a blbší

Keď sa stretnú blbý a blbší vo filme zvyčajne je to komédia, ale keď sa to stane v zákonoch tak to je skôr potom do plaču. Jeden zákon hovorí o cestnej doprave, vrátane taxislužby a druhý o spoluzodpovednosti objednávateľa služby za to, že dodávateľ poskytuje tieto služby pracovníkmi pracujúcimi na čierno (naj zákon roka 2016).

Prvý zákon 56/2012 Z.z. hovorí o tom, že Osobnú dopravu možno prevádzkovať len ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu. Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby . Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas, alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba (držiteľ koncesie).

Doteraz všetko zrozumiteľné, aj keď tu sú tiež anomálie. Nadobudnúť preukaz vodiča vozidla  taxislužby nie je krátkaa lacná záležitosť najmä v Bratislave. Keď ste na Úrade práce a dlhšie nezamestnaný, tak 190 € je dosť veľký náklad a čakáte aj mesiac.

Ale späť k blbému a blbšiemu.Neboli by sme na Slovensku a neboli by sme Slováci, aby sme to neobišli, nie všetci, ale tí chytráci áno. Majitelia spoločností s vlastným vozovým parkom, aby ušetrili na daniach, nútia svojich vodičov  otvoriť si živnosť na vedenie cudzieho motorového vozidla. A tu vzniká prienik medzi blbým a blbším.

§ 7b zákona č. 82/2005 Z.z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení účinnom od 18.6.2016. Ponovom budú zodpovední tiež objednávatelia služieb od tých podnikateľov, ktorí využívajú nelegálnu prácu živnostníkov a ďalších skupín osôb. Všetci podnikatelia si od 18.06.2016 musia overovať tiež to, či zamestnanci ich dodávateľov náhodou nepracujú načierno. Prijatie práce či služby od takéhoto dodávateľa totiž môže znamenať porušenie zákona a pokutu od inšpektorátu práce.

V Bratislave sídli množstvo zahraničných spoločností - KPMG, Lenovo, E&Y, Accenture a množstvo ďalších. Tieto spoločnosti vo veľkej miere využívajú na  prepravu svojich zamestnancov a partnerov taxi služby a rôzne limuzín servisy.  Sú to spoločnosti, ktoré vynakladajú nemalé prostriedky za prepravné služby a preto sú aj veľkým lákadlom pre taxislužby. A preto poukazujem práve na tie spoločnosti, ktoré ponúkajú podozrivo nízke ceny, nemajú vozidlá riadne označené podľa  zákona, transparent s logom taxi a obchodným menom,  spoločnosti, nemajú vo vozidle taxameter s tlačiarňou. Práve  tu je veľký predpoklad porušenia zákona a radím všetkým týmto zahraničným spoločnostiam, aby si odkontrolovali svojho dodávateľa, aby neporušili zákon a hlavne etický kódex svojej materskej spoločnosti.

Peter Fitoš