Internet a taxislužby: aká je ich spoločná budúcnosť?

Nízke ceny? Taxislužbe nezaručia zisk

Za posledných 26 rokov vzniklo v Bratislave viac ako 70 taxislužieb. Väčšinou do roka skrachovali. Aj zásluhou nekoncepčnej práce zodpovedných úradníkov. Či už na ministerstvách, alebo magistráte.

Neúspešné taxislužby zanechali stopu vo forme zdegradovanej ceny za prepravu pasažierov. Každá z nich chcela preraziť znížením prepravného. Majiteľa taxislužby zaujíma len jedno: mať veľa platiacich vodičov. A na to potrebuje veľa zákazníkov. A aby mal veľa zákazníkov, musí byť lacný.

Argumentácia, že nízka cena spôsobí väčšie vyťaženie a ziskovosť taxikára, nie je správna. Potvrdil to čas a tisícky skrachovaných taxikárov. Môže to fungovať v amerických veľkomestách, kde sú majiteľmi taxislužieb veľké spoločnosti. Tie nakupujú autá s veľkými zľavami, servis a údržbu si robia vo vlastnej réžii a pohonné látky majú neporovnateľne lacnejšie.

Bratislavský taxikár potrebuje 1,20 € za kilometer jazdy, aby pokryl všetky náklady a dal si výplatu na hranici priemeru v štáte.

Nové zákony: nádej pre taxikárov

Verejná mienka o práci taxikára len odráža podmienky, v akých taxikár pracuje. Nie všetky taxislužby v Bratislave sú lacné. Niektoré si svoju prácu nechajú patrične ohodnotiť. S tým súvisí kvalitnejší vozový park a spoľahlivejší vodiči.

V posledných dvoch rokoch vznikli dobré zákony, ktoré mali ambíciu zlepšiť život taxikára. Ale neboli prijaté. Ľudský faktor zlyhal a určité záujmové skupiny zneužívajú stranícku príslušnosť na pokrivenie hospodárskej súťaže. A na vlastné prospechárske záujmy.

Hopin, Liftago i Uber priniesli aj pozitíva. Všetky ich objednávky evidujú v elektronickej podobe. Tieto objednávky sú zdrojom ich príjmov a daňový úrad tak môže kontrolovať, ako si plnia daňové povinnosti.

Internet zmenil spôsob nášho života a priniesol aj rozvoj podnikania. Je len na taxikárskej komunite v Bratislave, ako tento rozvoj dokáže využiť. Verme, že ďalších 26 rokov bude radosť robiť taxikára. Veď päťdesiatnik, ktorého v iných odvetviach odpísali, je na taxikárčenie ideálny adept.