Vodič taxi služby - výklad zákona

Na základe celoplošnej kontroly taxi služieb z inšpektorátu práce, sme požiadali Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výklad zákona o tom, v akom pracovnom pomere je možné zamestávať, alebo ako môže pracovať vodič taxi služby. Nižšie naša otázka a odpoveď ministerstva. Mimochodom - všetci naši vodiči pracujú na TPP).

Vzhľadom ku skutočnosti, že na základe inzercie na pozície vodičov v spoločnostiach zaoberajúcich sa prepravov osôb ako sú taxi služby a limousin services, je potrebné, aby si aj spoločnosti, či už nadnárodné alebo domáce, využívajúce tieto prepravné služby, overili, že ich zmluvní partneri na Slovensku dodržujú zákon, aby náhodou neporušovali vlastné vnútrofiremné etické kódexy a § 7b zákona č. 82/2005 Z.z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení účinnom od 18.6.2016 (viac info na www.podnikajte.sk - klikni pre článok)